За нас

НАШИЯТ ЕКИП

Дружеството има в екипа си квалифицирани консултанти с дългогодишен опит в областта на разработването, внедряването и одитирането на Системи за управление на качеството, безопасността, сигурността, околната среда, интегрирани системи, както и в областта на морските комуникации и транспорт.
Консултантите, част от нашият екип, са преминали обучения в редица утвърдени организации и университети като Lloyd`s Register Quality Assurance (LRQA); Bureau Veritas Certification; Tokai University, Tokyo; EU-Japan Center for Industrial cooperation, International Maritime Organization (IMO), International Labor Organization (ILO).

Мая Евтимова - Собственик и Управител, завършила Икономически университет Варна, със степен Магистър, специалност „Мениджмънт", докторант във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров", Водещ одитор на системи за управление на качеството и околна среда, Вътрешен одитор на Системи за управление на безопасността, съгласно изискванията на ISM Code; консултант в областта на въвеждането на системи по сигурност, съгласно изискванията на ISPS Code; консултантска компетентност по MLC, 2006; консултант в областта на управление на човешките ресурси, разработването на проекти, управление на проекти; квалификация в областта на Risk Management and Incident Investigation; Обучение по прилагане на изискванията на международните стандарти и кодекси в областта на разработване и въвеждане на Системи за управление в областта на ISPS Code – международен кодекс за сигурността на корабите и пристанищните съоръжения;

Мариета Панова - Мениджър Проекти, Магистър, по специалности „Индустриален Мениджмънт" и „Екология и опазване на околната среда", завършени в Технически Университет Варна, Вътрешен одитор на системи за управление на качество, Консултант по системи за управление, Вътрешен одитор на Системи за управление на здраве и безопасност при работа, околна среда, консултант в областта разработване на проекти, управление на проекти, финансирани от Оперативни програми, Обучение по прилагане на изискванията на международните стандарти и кодекси в областта на разработване и въвеждане на Системи за управление в областта на ISPS Code – международен кодекс за сигурността на корабите и пристанищните съоръжения;  

Даринела Илиева - Мениждър проекти, Бакалавър, по специалност "Мениджмънт на водният транспорт", завършен в ВВМУ "Никола Й. Вапцаров" гр. Варна,Вътрешен одитор на системи за управление на качеството.Консултант по системи за управление, Вътрешен одитор на Системи за управление на здраве и безопасност при работа, околна среда, консултант в областта разработване на проекти, управление на проекти, финансирани от Оперативни програми,

 Етикети : За нас