Околна среда

ISM Code

ISM Code (Международен кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването)

Целта на този кодекс е да бъде осигурен международен стандарт за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването

Този кодекс е приложим по изискванията на Глава IX от SOLAS, 1974, първо за пасажерски кораби, танкери и кораби за насипни товари от 1 юли 1998, а впоследствие след 1 юли 2002 год. и за всички кораби над 500 GT.

Международният кодекс (ISM Code) се прилага за:
• всички пътнически кораби, включително високоскоростни  и всички кораби над 500 GT
      -  танкери
      -  химикаловози
      -  газовози
      -  кораби за пренос на насипни товари
• други кораби и платформи/сонди, извършващи плаване в международни води

Кодексът се прилага и за компании, менажиращи кораби от изброените по-горе видове.

Етикети : безопасна експлоатация на кораби,междунаоден кодекс по кораби,предотвратяване и замърсяване от кораби,ISM,танкери,кораби за пренос на товари