Околна среда

BS OHSAS 18001:2007

 BS OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety System) "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания"

 
Какво е BS OHSAS 18001?

 • BS OHSAS 18001 е британски стандарт, който заменя спецификацията OHSAS 18001:1999. BS OHSAS 18001 е стандарт, определящ изискванията към системата за управление на здравето и безопасността при работа. Тези системи се разработват, за да дадат възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд.
 • Стандартът BS OHSAS 18001 e съвместим с другите два Международни стандарта ISO 9001 и ISO 14001, което позволява и лесното им интегриране.
 • Едни от най-важните аспекти на BS OHSAS 18001 са правните и регулаторните изисквания и непрекъснатото подобрение.
 • Сертификацията по BS OHSAS 18001 демонстрира ангажираността на компанията за безопасна работна среда и защита на служителите и други заинтересовани страни от злополуки и инциденти.
 • Този стандарт може да се прилага от всеки тип организация, желаеща да демонстрира ангажираност по отношение на здравето и безопасността, да управлява и минимизира рисковете за трудовото здраве на своите служители и тези към които е насочена дейността й.


Кои са предимствата

 • Подобрява управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа.
 • Регулира спазването на законовите изисквания за безопасност на труда.
 • Подобрява културата на безопасен труд в организацията.
 • Намалява разходите по злополуки и подобрява ефикасността на труда.
 • Подобрява имиджа на организацията за безопасен труд.
 • Лесно се интегрира с изискванията на другите стандарти за системи за управление.Етикети : здравословни и безопасни условия на труд,система по 18001,сертификация по 18001,безопасна работа,безопасни условия на труд