Околна среда

Обучения

Предлаганите от нас курсове и семинари за специализирано обучение са предназначени за: Мениджъри, Вътрешни одитори, Отговорници по качество; здравословни и безопасни условия на труд; околна среда; безопасност на храните и опаковките на хранителните продукти. Предлаганите от нас курсове, Ви дават възможност да получите необходимата подготовка и информация по основни теми в областта на въвеждането и управлението на различни системи за управление. Обучението включва и преглед на „добрите практики" в съответните области.

При проявен интерес от Ваша страна, Екипът на АТЕ Консулт би могъл да организира и проведе курсове по тема зададе от клиента.

 

Основните принципи при обучението на Вашия персонал и самите Вас са:

        - Актуалност и изчерпателност на предлагания материал;                                  
        - Използване на мултимедийни средства за обучение;
        - Осигуряване на материали за обучението;
        - Проверка на ефективността от проведеното обучение.

 

 

Текущите предлагани теми за обучение са: