Околна среда

ISPS Code

ISPS Code (Международен кодекс за сигурността на корабите и пристанищните съоръжения)

Международният кодекс за сигурността на корабите и пристанищните съоръжения влезе в сила на 1 юли 2004 год. за кораби и пристанищни съоръжения.

Кодексът за сигурността на корабите и пристанищните съоръжения /ISPS Code/ e международно установена правна рамка, уреждаща системата от правила за повишаване на сигурността в морското корабоплаване и пристанищата. Той създава рамка за определянето на заплахите за сигурността на корабите и пристанищата и предприемането на предпазни мерки, както и осигурява навременно и ефективно събиране и обмен на информация

ISPS Code се прилага за кораби и пристанища от/в страни, подписали SOLAS конвенцията, както и за кораби, посещаващи пристанища на такива страни:

• кораби, извършващи международно плаване, включващи:
    - пътнически кораби, включително високоскоростни
    - товарни кораби, включително високоскоростни, над 500 GT
    - платформи/сонди
• пристанищни съоръжения, обслужващи кораби, извършващи международно плаване.

Етикети : сигурност на корабите,сигурност на пристанища,сигурност на съоръжения,SOLAS,ISPS,международно плаване,обслужващи кораби,корабоплаване,корабоводене