Околна среда

Съвместна консултация между България и Румъния във връзка с Хоризонт Европа и среща на НКЛ на Хоризонт 2020

Представители на „АТЕ Консулт ЕООД участваха в среща организирана от ЕК, Министерство на образованието и науката на Република България и Министерство на образованието и научните изследвания на Република Румъния, която се проведе на 22 Януари 2020 година в град Русе  в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Целта на срещата е съвместна консултация между България и Румъния във връзка с „Хоризонт Европа“ и среща на НКЛ на „Хоризонт 2020“. Лектори на семинара бяха представители от Генерална дирекция „Изследвания и иновации“ на Европейска комисия, a целевата аудитория- бенефициенти от България и Румъния.