Околна среда

За нас

НАШИЯТ ЕКИП

Дружеството има в екипа си квалифицирани консултанти с дългогодишен опит в областта на разработването, внедряването и одитирането на Системи за управление на качеството, безопасността, сигурността, околната среда, интегрирани системи, както и в областта на морските комуникации и транспорт.
Консултантите, част от нашият екип, са преминали обучения в редица утвърдени организации и университети като Lloyd`s Register Quality Assurance (LRQA); Bureau Veritas Certification; Tokai University, Tokyo; EU-Japan Center for Industrial cooperation, International Maritime Organization (IMO), International Labor Organization (ILO).

Мая Евтимова - Собственик и Управител, завършила Икономически университет Варна, със степен Магистър, специалност „Мениджмънт", докторант във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров", Водещ одитор на системи за управление на качеството и околна среда, Вътрешен одитор на Системи за управление на безопасността, съгласно изискванията на ISM Code; консултант в областта на въвеждането на системи по сигурност, съгласно изискванията на ISPS Code; консултантска компетентност по MLC, 2006; консултант в областта на управление на човешките ресурси, разработването на проекти, управление на проекти; квалификация в областта на Risk Management and Incident Investigation; Обучение по прилагане на изискванията на международните стандарти и кодекси в областта на разработване и въвеждане на Системи за управление в областта на ISPS Code – международен кодекс за сигурността на корабите и пристанищните съоръжения;

 

Любомира Господинова - Мениждър проекти, Бакалавър по специалност "Маркетинг" завършен в Икономически Университет - Варна. Вътрешен одитор по системи за управление (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 39001). Консултант по разработване и управление на проекти.

 

 Етикети : За нас