Околна среда

Преди да подходите към избор на консултантска организация

Преди да подходите към избор на консултантска организация определете:

 1. От какъв вид консултант се нуждае Вашата компания?
 2. Защо се нуждаете от консултантски услуги?
 3. Критериите, които ще поставите към консултантската компания
 4. Критериите, свързани със сроковете за изграждане и въвеждане на системата за управление;
 5. Критериите за независимост на консултантската организация (т.е обвързаност на консултантската организация с една сертификационна организация/ консултантската компания работи с всички сертификационни организации/ консултантската организация може да повлияе върху процеса на договаряне със сертификационната организация)

 
Практически съвети при избор на консултант за разработване на система за управление

 1. Определете от каква помощ имате нужда;
 2. Изисквайте от консултантите, които ще Ви представят оферти, да приложат към тях подробно описание на дейностите , които ще бъдат извършвани във Вашата компания и ориентировъчни срокове за изпълнение на всяка дейност;
 3. Разгледайте подробно уебсайтовете на консултантските компании, които са Ви изпратили оферти. Проверете има ли наличие на референции от техни предходни клиенти и има ли коментари/ отзиви за тяхната работа;
 4. Уверете се, че консултантската компания, която сте избрали има сертифицирана система за управление на качеството, съгласно изискванията на Международния стандарт ISO 9001:2008 от акредитирана сертификационна организация;
 5. Уверете се, че конкретният консултант има необходимата квалификация и професионална компетентност за извършване на предоставената Ви услуга.

 
При избора на консултант за разработване на система за управление, никога не правете следното:

 1. Не избирайте най-евтината оферта- ще получите това, за което сте платили;
 2. Не се доверявайте на лица, които нямат професионална квалификация и компетентност за изграждане на СУ;
 3. Не очаквайте консултантът да свърши цялата работа вместо Вас- добрите консултанти развиват способностите на Вашите служители да работят по-ефективни и по- ефикасно.

 
При подготовката на Вашата офертата и договора, ние извършваме следните дейности
I . При първоначалното оценяване и сключване на договор следваме изградената методология:

1. Идентифициране на потребностите в организацията, изискванията и целите както са представени от нейното висше ръководство;
2. Първоначално оценяване на идентифицираните потребности на организацията, изискванията и целите с оглед на:
       - съответни изисквания на клиента;
       - съответствие с изисквания на стандарти;
       - съответствие със съответни законови и регулаторни изисквания;
       - настоящи управленчески и експлоатационни методи; и
       -  установяване на разликата между текущата ситуация на организацията и идентифицираните цели за постигане;
3. Документиране на дейностите, нужни за постигане на съответствие на системата за управление на качеството с потребностите, изискванията и целите, както са подадени в т.1 и установени.
4. Изготвяне и предоставяне на оферта за осъществяване на дейностите, както е определено в т.3, пред висшето ръководство като база за договор.


Винаги пазете добрия имидж на Вашата компания !

Етикети : консултант,консултанстски компании,разработване на системи за управление,