Околна среда

Интегрирани системи за управление

Интегрираната система за управление (ИСУ) удовлетворява изискванията на два или повече стандарта с една документация, т.е. 2 в 1 или 3 в 1. Финансовите, времевите разходи и обемът на системната документация на ИСУ са оптимизирани.

 

Надграждане
Ако компанията Ви разполага с въведена система за управление на качеството (например ISO 9001)има възможност за интегрирането и с друга система (например BS OHSAS 18001). Новите версии на стандарта ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 предлагат изцяло нови структури на системите с цел улесняване интегриране с други системи за управление. Цената и срокът за надграждането на една система и подготовката за сертификация зависи от конкретиката на всяка отделна фирма. За да дадем оферта е нужно да ни изпратите допълнителна информация.

 

* За да оптимизирате разходите си за сертификация е добре да сертифицирате новата система заедно с надзора на досега въведената. Така ще намалите обема на одиторските дни.

 

Според нуждите една интегрирана система може да се разшири с още системи:
- Интегриране на системата за управление в CRM
- Интегриране на системата за управление в ERP

 

Етикети : системи за управление,сертификация,управление на качеството,околна среда,здравословни и безопасни условия на труд