Околна среда

Контакти

9000, гр. Варна
ул. Дебър” №58, ет.2, офис 9

телефони: 052/ 829 811 - Централен офис
                     0884/ 684 934
e-mail: office@ateconsult-bg.com
web: www.ateconsult-bg.com

Управител: Мая Евтимова - Собственик и Управител, завършила Икономически университет Варна, със степен Магистър, специалност „Мениджмънт", докторант във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров", Водещ одитор на системи за управление на качеството и околна среда, Вътрешен одитор на Системи за управление на безопасността, съгласно изискванията на ISM Code; консултант в областта на въвеждането на системи по сигурност, съгласно изискванията на ISPS Code; консултантска компетентност по MLC, 2006; консултант в областта на управление на човешките ресурси, разработването на проекти, управление на проекти; квалификация в областта на Risk Management and Incident Investigation;

Моб.тел.: 0887 61 50 80
e-mail: mevtimova@ateconsult-bg.com

Мениджър Проекти: Мариета Панова - Магистър, по специалности „Индустриален Мениджмънт" и „Екология и опазване на околната среда", завършени в Технически Университет Варна, Консултант по системи за управление, Вътрешен одитор на Системи за управление на здраве и безопасност при работа, околна среда, консултант в областта разработване на проекти, управление на проекти, финансирани от Оперативни програми;

Моб.тел.: 0882 94 77 47

e-mail: mpanova@ateconsult-bg.com

Мениджър проекти: Десислава Георгиева - Магистър  по специалност "Здравен Мениджмънт" завършена от Медицински Университет - Варна, Магистър по специалност "Управление на проекти" завършена в Технически Университет - Варна, Бакалавър по специалност "Стопанско управление" завършена в Икономически Университет - Варна. Вътрешен одиор по системи за управление (ISO 9001, ISO 17025, OHSAS 18001, ISO 14001). Консултант по разработване и управление на проекти

 

Моб.тел.: 0884 677 303
e-mail: dgeorgieva@ateconsult-bg.com


Консултанти по: EN ISO 9001:2015; EN ISO 14001:2015; BS OHSAS 18001:2007; EN ISO/ IEC 27001:2013; ISM Code; ISPS Code; MLC, 2006, GDPR /Регламент за защита на личните данни/

тел.: 052/ 829 811 - Централен офис
          0884/ 684 934
e-mail: office@ateconsult-bg.com

Адрес : ул. Дебър” №58, ет.2, офис 7-8

 

Телефони : 052/ 829 811

                      0884/ 684 934

 

e-mail : office@ateconsult-bg.com

АТЕ Консулт. Системи за управление - ISO стандарти, ISM Code, ISPS Code. Бизнес консултиране.
Имена*:
E-mail*:
Телефон:
Коментар:
 
Етикети : Контакти