Околна среда

Контакти

9000, гр. Варна

e-mail: office@ateconsult-bg.com
web: www.ateconsult-bg.com

Управител: Мая Евтимова - Собственик и Управител, завършила Икономически университет Варна, със степен Магистър, специалност „Мениджмънт", докторант във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров", Водещ одитор на системи за управление на качеството и околна среда, Вътрешен одитор на Системи за управление на безопасността, съгласно изискванията на ISM Code; консултант в областта на въвеждането на системи по сигурност, съгласно изискванията на ISPS Code; консултантска компетентност по MLC, 2006; консултант в областта на управление на човешките ресурси, разработването на проекти, управление на проекти; квалификация в областта на Risk Management and Incident Investigation;

Моб.тел.: 0887 61 50 80
e-mail: mevtimova@ateconsult-bg.com

 

Мениджър проекти: Любомира Господинова - Мениждър проекти, Бакалавър по специалност "Маркетинг" завършен в Икономически Университет - Варна. Вътрешен одитор по системи за управление (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 39001). Консултант по разработване и управление на проекти.

 

Моб.тел.: 0884 67 73 03

e-mail: lgospodinova@ateconsult-bg.com

 

 

Консултанти по: EN ISO 9001:2015; EN ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 50001:2018; ISO 27001:2017; ISO 39001:2014; ISO 13009:2015; CE Маркировка; ISM Code; ISPS Code; MLC, 2006, GDPR /Регламент за защита на личните данни/

e-mail: office@ateconsult-bg.com

Телефони : 0887/ 61 50 80

 

e-mail : office@ateconsult-bg.com

АТЕ Консулт. Системи за управление - ISO стандарти, ISM Code, ISPS Code. Бизнес консултиране.
Имена*:
E-mail*:
Телефон:
Коментар:
 
Етикети : Контакти