Околна среда

За Компанията

ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА

ДОБРЕ ДОШЛИ в страницата на АТЕ Консулт EООД, една от утвърдените компании в областта на бизнес консултирането.

ИСТОРИЯ

АТЕ Консулт EООД гр. Варна, с управител и собственик Мая Евтимова, е регистрирано от Варненски окръжен съд по фирмено дело № 3281/2004 г. с основен предмет на дейност консултантски услуги.

Стартирайки през 2004 година с консултации в областта на осигуряване и управление на качеството, през последните 16 години Компанията се разраства и започва да извършва консултации по редица международни стандарти, консултации и прилагане на „добрите практики" в морския транспорт и корабния мениджмънт, обучение на мениджъри и специалисти, разработване и реализация на проекти за развитие на съществуващи бизнес системи за управление, европейско финансиране.
 
СТРАТЕГИЯ

Корпоративната стратегия на компанията се базира на търсене на допълнителни възможности, допринасящи за конструктивното развитие на всяка фирма, както и прилагане на индивидуален подход към всяка една организация, отчитайки нейната структура, големина, установени цели и специфични потребности.
 
ПОЛИТИКА НА КОМПАНИЯТА

Политиката на компанията е насочена към сформиране на подходящи консултантски екипи за всеки отделен проект, с цел да се използва оптимално опита на специалисти в бизнес-сектора на клиента.

УСЛУГИ

Предоставяните от АТЕ Консулт EООД услуги, към настоящия момент включват:

 • Проектиране, консултации и обучение, във връзка с изграждане, разработване, внедряване и подготовка за сертификация и акредитация на Системи за управление в съответствие с изискванията на Международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, ISO 27001:2005, ISO 39001:2014, ISO 13009:2014, CE Маркировка, ISM Code, ISPS Code; MLC, 2006.
 • Управление на бизнес проекти;
 • Управление на проекти, финансиране от ЕС;
 • Бизнес консултации;
 • Консултации в областта на корабния мениджмънт;
 • Корабно агентиране и морски инспекции;
 • Обучение на мениджъри, вътрешни одитори, представители на ръководството, отговорници по здраве и безопасност и околна среда.
 • Шипмениджмънт
 • Извършване на услуга, като „back office", чрез предоставяне на:
  - счетоводни услуги;
  - управление на регистри с данни;
  - услуги подпомагащи административни процеси;
  - управление на човешки ресурси;
  - трудовоправни консултации;
 • GDPR Консултации:
  • Анализ на текущо състояние за съответствие с изискванията на Регламент 2016/679;
  • Привеждане на всички вътрешнофирмени актове с изискванията на Регламента;
  • Диагностика и предоставяне на мерки/ предложения / варианти за решения;
  • Правен анализ;
  • Правна консултация с наш партньор;
  • IT консултация с наш партньор;
  • Финансово -данъчно-счетоводна консултация с наш партньор.

 
РЕСУРСИ

Дружеството има в екипа си квалифицирани консултанти с дългогодишен опит в областта на разработването, внедряването и одитирането на Системи за управление на качеството, безопасността, сигурността, околната среда, интегрирани системи, както и в областта на морските комуникации и транспорт.

 

Представяне на нашият екип можете да видите тук.