Околна среда

Публикуване на стандарт ISO 45001:2018 на български език

Стандарта ISO 45001:2018 Системи за управление на здравето и безопасността при работа беше публикуван на български език в сайта на Българският институт по стандартизация.

Международният стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа е наличен на български език.

БДС ISO 45001:2018 определя изискванията за система за управление на здравето и безопасността при работа и дава насоки за нейното прилагане, за да могат организациите да осигурят безопасни и здравословни работни места, като предотвратяват наранявания и заболявания, свързани с работата, и подобряват своята резултатност.Стандартът е с приложимост за всяка организация, независимо от нейната големина и естество на дейност.

 

Допълнителна информация относно стандарта може да намерите тук: http://ateconsult-bg.com/Publikuvane-na-standart-ISO-45001-2018-index820.html

 

Източник на информация: http://www.bds-bg.org/bg/pages/page_3536.html

Етикети : Публикуване на стандарт ISO 45001:2018 на български език