Околна среда

inner

„Лукойл България” ЕООД

  • Разработване, внедряване и подготовка за сертификация на система за управление съгласно изискванията на ISM Code (Международен кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването).
  • Разработване, внедряване и подготовка за сертификация на система за управление съгласно изискванията на ISPS Code (Международен кодекс за сигурността на корабите и пристанищните съоръжения).

 

Референция - ISM Code и ISPS Code

Етикети : „Лукойл България” ЕООД