Околна среда

За Компанията

ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА

ДОБРЕ ДОШЛИ в страницата на АТЕ Консулт EООД, една от утвърдените компании в областта на бизнес консултирането.

ИСТОРИЯ

АТЕ Консулт EООД гр. Варна, с управител и собственик Мая Евтимова, е регистрирано от Варненски окръжен съд по фирмено дело № 3281/2004 г. с основен предмет на дейност консултантски услуги.

Стартирайки през 2004 година с консултации в областта на осигуряване и управление на качеството, през последните 14 години Компанията се разраства и започва да извършва консултации по редица международни стандарти, консултации и прилагане на „добрите практики" в морския транспорт и корабния мениджмънт, обучение на мениджъри и специалисти, разработване и реализация на проекти за развитие на съществуващи бизнес системи за управление, европейско финансиране.

АТЕ Консулт EООД има разработена и внедрена Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на Международният стандарт ISO 9001:2008. Системата за управление на качеството е сертифицирана от DNV.GL.
 
СТРАТЕГИЯ

Корпоративната стратегия на компанията се базира на търсене на допълнителни възможности, допринасящи за конструктивното развитие на всяка фирма, както и прилагане на индивидуален подход към всяка една организация, отчитайки нейната структура, големина, установени цели и специфични потребности.
 
ПОЛИТИКА НА КОМПАНИЯТА

Политиката на компанията е насочена към сформиране на подходящи консултантски екипи за всеки отделен проект, с цел да се използва оптимално опита на специалисти в бизнес-сектора на клиента.

УСЛУГИ

Предоставяните от АТЕ Консулт EООД услуги, към настоящия момент включват:

 • Проектиране, консултации и обучение, във връзка с изграждане, разработване, внедряване и подготовка за сертификация и акредитация на Системи за управление в съответствие с изискванията на Международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, ISO 27001:2005, ISM Code, ISPS Code;
 • Управление на бизнес проекти;
 • Управление на проекти, финансиране от ЕС;
 • Бизнес консултации;
 • Консултации в областта на корабния мениджмънт;
 • Корабно агентиране и морски инспекции;
 • Обучение на мениджъри, вътрешни одитори, представители на ръководството, отговорници по здраве и безопасност и околна среда.
 • Шипмениджмънт
 • Извършване на услуга, като „back office", чрез предоставяне на:
  - счетоводни услуги;
  - управление на регистри с данни;
  - услуги подпомагащи административни процеси;
  - управление на човешки ресурси;
  - трудовоправни консултации;
 • GDPR Консултации:
  • Анализ на текущо състояние за съответствие с изискванията на Регламент 2016/679;
  • Привеждане на всички вътрешнофирмени актове с изискванията на Регламента;
  • Диагностика и предоставяне на мерки/ предложения / варианти за решения;
  • Правен анализ;
  • Правна консултация с наш партньор;
  • IT консултация с наш партньор;
  • Финансово -данъчно-счетоводна консултация с наш партньор.


 
РЕСУРСИ

Дружеството има в екипа си квалифицирани консултанти с дългогодишен опит в областта на разработването, внедряването и одитирането на Системи за управление на качеството, безопасността, сигурността, околната среда, интегрирани системи, както и в областта на морските комуникации и транспорт.

 

Представяне на нашият екип можете да видите тук.

Презентация на компанията може да видите тук