Array
(
  [0] => Array
    (
      [value] => bg
      [options] => 
      [uid] => default_lang
    )

  [1] => Array
    (
      [value] => 1
      [options] => 
      [uid] => ALLOW_SEO_URL
    )

  [2] => Array
    (
      [value] => info@dobg.net
      [options] => 
      [uid] => SYSTEM_EMAIL
    )

  [3] => Array
    (
      [value] => office@ateconsult-bg.com
      [options] => 
      [uid] => CONTACT_EMAIL
    )

  [4] => Array
    (
      [value] => euro
      [options] => €
      [uid] => default_currency
    )

  [5] => Array
    (
      [value] => 1
      [options] => 
      [uid] => ALLOW_WATERMARK
    )

)
ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРСТВА. ТРАНСНАЦИОНАЛНА МРЕЖА - АТЕ Консулт. Системи за управление - ISO стандарти, ISM Code, ISPS Code. Бизнес консултиране.

Околна среда

ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРСТВА. ТРАНСНАЦИОНАЛНА МРЕЖА

Наименование на организацията*:
Представител*:
Телефон*:
Е-мейл*:
Сайт*:
Дейност на организацията*:
Обхват на партньорство*:
 

Транснационална мрежа за сътрудничество е изградена по проект BG051PO001-7.0.07-0088 “Без граници при прилагането на иновативни практики в бизнес консултирането”. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.