ПРОГРАМА БГ10 "ИНОВАЦИИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ"

На 22-ри декември беше обявена третата покана за набиране на проектни предложения по програма БГ10 „Иновации за зелена индустрия“ на Norway Grants. Обща информация за програмите на  Norway Grants може да намерите тук.

Крайният срок за кандидатстване е 26 февруари 2015г

Размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки проект е от 200 000 евро до 500 000 евро.

Общия размер на отпуснатите по програмата средства е около 2 милиона Евро.

Допустими кандидати:

По програмата могат да кандидатстват съществуващи малки, средни и големи предприятия, регистрирани като юридически лица в България.

Партньорство:

Допустими кандидати за партньорска организация са предприятия, изследователски институции, неправителствени организации и клъстери от Норвегия и България.

Срок на изпълнение на проекта: 30.04.2016 година, максимален срок за изпълнение на проектите е 10 месеца.

Допустими дейности по проекта:

  1. Разработване и инвестиране в иновативни екологични технологии;
  2. Подобряване на продукти, процеси и услуги с екологична насоченост;
  3. Подобряване на ефективността на използванитересурси, рециклиране и “еко“ бизнес. 

Допълнителни допустими дейности са:

-          Маркетингови  дейности- участия в локални, регионални или национални изложения, проучване на пазара и други;
-          Обучения свързани с инвестиции в екологични дейности.
-          Обмяна на „добри“ екологични практики между Норвегия и България.

Не се допускат инвестиции в соларни паркове и вятърни паркове.


За повече информация и връзка с нас, чрез секцията контакти.   


Източник:

Норвежки финансов механизъм: http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/

Norway Grants: http://www.norwaygrants-greeninnovation.no/

 

Етикети : рамкова пограма, Европейски Съюз, Норвежки фонд, Norway Grants, Иновации, Зелена индустрия