ПРОГРАМИ НА EEA GRANTS И NORWAY GRANTS

Програми на EEA Grants и Norway Grants за финансиране на дейността

 

За актуална информация за отворени програми вижте тук.

 

Програмите, които ще бъдат управлявани на национално ниво ще стартират през 2011 година, като старта им ще бъде различен за всяка страна. Финансирането ще бъде отпускано на проекти, отговарящи на изискванията за кандидатстване и ще бъде организирано в съответствие с приложимите правила.

Допустими кандидати:
Всички публични или частни организации, търговски или нетърговски организации или неправителствени организации, опериращи като юридически лица в съответната страна- бенефициент или като международна организация, действаща в страната- бенефициент. За да се осигури желаното реализиране, операторът по програмата си запазва правото за определяне на лимит по отношение на кандидатурите. Ще има възможност за индивидуално кандидатстване за стипендии и финансирания на културен обмен.

Партньорства
Партньорските отношения са подсилващата, двустранна връзка, залегнала във външната политика на EEA Grants и Norway Grants. Партньорствата между юридически лица от страните- бенефициенти и Норвегия, Исландия и Лихтенщайн са насърчавани и представяни съвместно с програмите за финансиране.

Приоритетни сектори EEA Grants:
- Управление и опазване на околната среда
- Климатични промени и възобновяеми енергийни източници
- Гражданско общество 2009-2014
- Човешко и социално развитие
- Културно наследство
- Академични изследвания
 
Norway Grants:
- СО2 емисии (ССS)
- Зелена индустрия- иновации
- Партньорство и тристранен диалог
- Изследвания и предоставяне на стипендии
- Човешко и социално развитие
- Правосъдие и частни дела

Области на действие на програмата:
EEA Grants
- Интегрирано управление на морските и вътрешни води
- Биоразнообразие и екосистеми
- Интегрирано планиране, контрол и мониторинг на околната среда
- Намаляване на опасните субстанции
- Енергийна ефективност
- Възобновяема енергия
- Адаптация към климатичните промени
- Морски сектор
- Климатични промени и промени в околната среда.
 

Етикети : норвежки програми,еврофинансиране