Array
(
  [0] => Array
    (
      [value] => bg
      [options] => 
      [uid] => default_lang
    )

  [1] => Array
    (
      [value] => 1
      [options] => 
      [uid] => ALLOW_SEO_URL
    )

  [2] => Array
    (
      [value] => info@dobg.net
      [options] => 
      [uid] => SYSTEM_EMAIL
    )

  [3] => Array
    (
      [value] => office@ateconsult-bg.com
      [options] => 
      [uid] => CONTACT_EMAIL
    )

  [4] => Array
    (
      [value] => euro
      [options] => €
      [uid] => default_currency
    )

  [5] => Array
    (
      [value] => 1
      [options] => 
      [uid] => ALLOW_WATERMARK
    )

)
Оперативни програми / ОП "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014-2020 - АТЕ Консулт. Системи за управление - ISO стандарти, ISM Code, ISPS Code. Бизнес консултиране.

Околна среда

Предишен проект Следващ проект

ОП "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014-2020

ПРИОРИТЕТИ

 • Научни изследвания и технологично развитие;
 • Образование и учене през целия живот;
 • Образователна среда за активно социално приобщаване;

БЕНЕФИЦИЕНТИ

 • Министерство на образованието и науката и второстепенните му разпоредители с бюджетни кредити;
 • Българска академия на науките;
 • Образователни,обучителни и научни организации и институции, социално-икономически партньори, училища, университети, работодатели, браншови организации, центрове за професионално обучение, общини, неправителствени организации, извънучилищни педагогически учреждения, младежки организации, спортни клубове, НАПОО, Център за учебно-тренировъчни фирми в средните професионални училища, Национално представителство на студентските съвети и др.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 • Дял от БВП на инвестициите в наука и иновации - 1,5%;
 • Дял на завършилите висше образование между 30-34 годишните - 36%;
 • Дял на преждевременно напусналите училище - 11%;
 • Повишаване на броя на децата, учениците и младежите от ромски произход, интегрирани в образователната система;