Околна среда

inner

„Вирго Шипинг" ООД

  • Разработена, внедрена и подготвена за сертификация интегрирана система за управление, съгласно изискванията на Международния стандарти ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството" и Морска трудова конвенция (MLC, 2006).

Етикети : „Вирго Шипинг