Околна среда

inner

"Варненска хартиена борса" ООД

  • Разработена, внедрена и подготвена за сертификация Система за управление на качеството, съгласно изискванията на Международния стандарт ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството".