Околна среда

inner

„ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

  • Разработване на проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ поОП "Развитие на човешките ресурси" BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища". Проектът е неодобрен.
  • Разработване на проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България". Проектът е одобрен.

 

Референция - по проект  "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища".

Етикети : „ВВМУ