Околна среда

inner

"ВИЕС" ООД

  • Разработена, внедрена и подготвена за сертификация интегрирана система за управление, съгласно изискванията на стандартите ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството" и BS OHSAS 18001:2007 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа".

 

Референция - ISO 9001:2008 и BS OHSAS 18001:2007