Околна среда

inner

„Топ Сейл” ООД

  • Разработване, внедряване и подготовка за сертификация на система за управление съгласно изискванията на ISPS Code (Международен кодекс за сигурността на корабите и пристанищните съоръжения).

 

Етикети : „Топ Сейл” ООД