Околна среда

"Рийс Стройинвест" ООД

  • Разработена, внедрена и подготвена за сертификация система за управление на качеството, съгласно изискванията на Международния стандарт ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството".