Околна среда

Публикуване на стандарт ISO 45001:2018

Публикуване на стандарт ISO 45001:2018

 

Дългоочакваният международен стандарт за здраве и безопасност при работа вече е публикуван и цели да промени използваните в световен мащаб практики за безопасност на работните места.
Международният стандарт ISO 45001:2018 Системи за управление на здравето и безопасността при работа, предоставя надежден и ефективен набор от процеси за повишаване на безопасността на работното място. Разработен, за да помогне на организации от всякаква големина и от различен индустриален сектор, новият международен стандарт се очаква да намали нараняванията и заболяванията, свързани с работните места, в световен мащаб.
Статистиката на Международната организацията на труда (МОТ) за 2017 година посочва данни, отразяващи реалната картина на съвременните работни места и последствията от това, че работниците „просто си вършат работата".
Стандартът предоставя на правителствените агенции, индустрията и други засегнати заинтересовани страни ефективно и практическо ръководство за подобряване на безопасността на работниците в държавите по света. С помощта на лесна за използване рамка стандартът може да се прилага за предприятия и за производствени съоръжения, независимо от местоположението им.
Надежди се влагат в това, че ISO 45001 ще доведе до съществена промяна в практиките на работното място и ще намали трагичните трудови злополуки и заболявания. Новият стандарт ще помогне на организациите да осигурят безопасна и здравословна работна среда за работниците и посетителите, като постоянно подобряват резултатността, свързана със здравето и безопасността на работното място.
ISO 45001 е разработен с възможност да се интегрира с други стандарти на ISO за системи за управление, като осигурява висока степен на съвместимост с новите издания на ISO 9001 (управление на качеството) и ISO 14001 (управление по отношение на околната среда).


* ISO 45001 ще замени OHSAS 18001, досегашният документ за здраве и безопасност при работа. Организациите, които вече са сертифицирани по OHSAS 18001, ще имат три години, за да се съобразят с новия стандарт ISO 45001, въпреки че сертификацията за съответствие с ISO 45001 не е изискване на стандарта.


Стандартът се разработва от ISO Комитет 283 Системи за управление на здраве и безопасност, в който участват над 100 експерти от различни организации от много държави.


Източник: Български институт по стандартизация

 

Етикети : Публикуване на стандарт ISO 45001:2018, системи, управление, здраве, безопасност, институт, стандартизация, 18001,