Околна среда

"Оптима-К" ООД

  • Разработена, внедрена и подготвена за сертификация Система за управление на качеството, съгласно изискванията на Международния стандарт ISO 9001:2000 „Системи за управление на качеството".

 

Референция - ISO 9001:2000