Array
(
  [0] => Array
    (
      [value] => bg
      [options] => 
      [uid] => default_lang
    )

  [1] => Array
    (
      [value] => 1
      [options] => 
      [uid] => ALLOW_SEO_URL
    )

  [2] => Array
    (
      [value] => info@dobg.net
      [options] => 
      [uid] => SYSTEM_EMAIL
    )

  [3] => Array
    (
      [value] => office@ateconsult-bg.com
      [options] => 
      [uid] => CONTACT_EMAIL
    )

  [4] => Array
    (
      [value] => euro
      [options] => €
      [uid] => default_currency
    )

  [5] => Array
    (
      [value] => 1
      [options] => 
      [uid] => ALLOW_WATERMARK
    )

)
Оперативни програми / ОП "ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2014-2020 - АТЕ Консулт. Системи за управление - ISO стандарти, ISM Code, ISPS Code. Бизнес консултиране.

Околна среда

Предишен проект Следващ проект

ОП "ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2014-2020

ПРИОРИТЕТИ

 • Развитие на железопътната инфраструктурата по „основната" и „разширената" Трансевропейска транспортна мрежа;
 • Развитие на пътната инфраструктура по „основната" Трансевропейска транспортна мрежа;
 • Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт;
 • Иновации в управлението и услугите - внедрявания на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта.

 

ДЕЙНОСТИ

 • Изграждане, модернизация, рехабилитация, електрификация и внедряване на сигнализация и телекомуникации на железопътни участъци по „основата" Трансевропейска транспортна мрежа;
 • Изграждане и модернизация на участъци от пътната инфраструктура по „основната" Трансевропейска транспортна мрежа;
 • Изграждане на нови интермодални терминали, разширяване на метрото в София и създаване на нови интермодални връзки за пътници в обществената транспортна система на София;
 • Развитие на информационни системи в корабоплаването, надграждащи същестуващите системи в процес на изграждане, доставка на специализирани плавателни съдове.


БЕНЕФИЦИЕНТИ

 • Национална компания „Железопътна инфраструктура"
 • Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти"
 • Агенция „Пътна инфраструктура"
 • „Метрополитен" ЕАД
 • Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура"
 • Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав"
 • Изпълнителна агенция „Морска администрация"


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 • Повишаване свързаността на Транс-европейската транспортна мрежа на територията на страната с транспортната мрежа на съседни държави;
 • Повишаване на качеството на транспортната инфраструктура по „основната" и „разширената" Транс-европейска транспортна мрежа на територията на страната;
 • Повишаване на дела на отсечките от „основната" и „разширената" Транс-европейска железопътна мрежа на територията на страната, оборудвани с модерни системи за сигнализация и телекомуникация;
 • Повишен капацитет за обработка на интермодални товари;
 • Повишен брой превозени пътници с метро;
 • Подобряване на условията за корабоплаване;
Етикети : европейски пари за транспорт,ОП Транспорт и транспортна инфраструктура,