Околна среда

inner

"Метарекс" ООД

  • Разработена, внедрена и подготвена за сертификация интегрирана система за управление, съгласно изискванията на Международните стандарти ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството"  и BS OHSAS 18001:2007 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа".
  • Разработване на "Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност в "Метарекс" ООД" по проект.

 

Референция - ISO 9001:2008

Референция - BS OHSAS 18001:2007

Референция - Изготвянето на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в "Метарекс" ООД