Околна среда

inner

"Ломбард 2009" ЕООД

 

  • Разработена, внедрена и подготвена за сертификация Система за управление, съгласно изискванията на Международния стандарт ISO 17020:2004 "Общи критерии за дейността на различните видове органи контрол".

 

 

Референция - ISO 17020:2004