Околна среда

Курс за вътрешни одитори по ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015

Курс за вътрешни одитори по ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015


На 17 и 18 Април 2018 г. „АТЕ Консулт" ЕООД организира:
- Курс за вътрешни одитори по ISO 9001:2015.Дата 17 Април 2018 г.
- Kурс за вътрешни одитори по ISO 14001:2015.Дата 18 Април 2018 г.


Курсът е предназначен за лица с или без опит в Системите за управление на качеството/ Системите за управление по околна среда.


Продължителност на курса: 1 ден
Лектор: Мая Евтимова, дългогодишен одитор по ISO 9001 "Системи за управление на качеството", по ISO 14001 "Системи за управление по околна среда".
Място: Офисът на "АТЕ Консулт" ЕООД в град Варна, ул. Дебър № 58,етаж 2.
Компанията осигурява:
- качествено обучение;
- участие в ролеви игри;
- презентационни материали;
- сертификат за преминато обучение.

Не пропускайте възможността да научите как с овладяването на рисковете и възможностите се създава основа за повишаване на бизнеса. Какви са промените по отношение опазване на околна среда и одитирането на аспектите. По време на курса ще научите преимуществото на ISO 9001 - приложим към всеки един бизнес, както и добри практики за подобряване на качеството на Вашият продукт /услуга/ процес с цел по-висока потребителска удовлетвореност и производство, и не на последно място как да запазим природата работейки на максимални мощности"

При възникнали въпроси от Ваша страна и желание за участие, моля не се колебайте да се свържете с нас !

 

Етикети : Курс, вътрешни одитори, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, управление на качеството, околна среда, системи. обучение, обучения, сертификат, одитор, вътрешен,