Околна среда

inner

"Корект-Консулт Интернешънъл" ООД

  • Разработване, внедрена и подготвена за сертификация интегрирана система за управление, съгласно изискванията на Международния стандарт ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството" и Морската трудова конвенция (MLC, 2006).

 

Референция - ISO 9001:2008 и MLC, 2006