Околна среда

inner

"Инжконсултпроект" ООД

  • Разработена, внедрена и подготвена за сертификация интегрирана система за управление, съгласно изискванията на Международните стандарти ISO 14001:2004 „Системи за управление на околната среда" и BS OHSAS 18001:2007 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа".

 

Референция -  ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007