Околна среда

„Електробит” – ГК

  • Разработена, внедрена и подготвена за сертификация Система за управление, съгласно изискванията на Международния стандарт, ISO 17020:2004 "Общи критерии за дейността на различните видове органи контрол".

Етикети : „Електробит” – ГК