Околна среда

"Джеми" ООД

  • Разработена, внедрена и подготвена за сертификация Система за управление на качеството, съгласно изискванията на Международния стандарт ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството".
  • Внедряване към вече съществуващата Система за управление на качеството, Система за управление на околната среда, съгласно изискванията на Международния стандарт ISO 14001:2004.

 

Референция - ISO 9001:2008