Околна среда

inner

"Чайка 99" ООД

  • Разработена, внедрена и подготвена за сертификация интегрирана система за управление, съгласно изискванията на Международните стандарти ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството", ISO 14001:2004 „Системи за управление на околната среда" и BS OHSAS 18001:2007 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа".