Околна среда

inner

„Блек Сий Инженеринг" ЕООД

  • Разработване, внедряване и подготовка за сертификация на система за управление съгласно изискванията на ISM Code (Международен кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването).
  • Разработване и внедряване на система за управление и подготовка за сертификация на система за управление съгласно изискванията на Морската трудова конвенция (MLC, 2006).
  • Разработване и внедряване на SEEMP (План за управление на енергийната ефективност на корабите).

 

Етикети : „Блек Сий Инженеринг