Околна среда

inner

"Бългериан Кансълтинг Груп" EООД

  • Разработена, внедрена и подготвена за сертификация Система за управление на качеството, съгласно изискванията на Международния стандарт ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството". Системата се поддържа от екипа на "АТЕ Консулт" ООД.

 

Референция - Разработване, въвеждане и подготовка за сертификация на Система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2008


Референция - Поддръжка на разработена и внедрена Система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2008