Околна среда

Безплатна консултация

АТЕ Консулт ООД разполага с квалифицирани консултанти с дългогодишен опит, които ще Ви предоставят пълна и изчерпателна информация относно възможностите за разработване, въвеждане и подготовка за сертифициране на Системи за управление, в съответствие с изискванията на Международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, HACCP, IFS, ISO 17020:2012, ISO 17025:2005 и изискванията на ISM Code, ISPS Code и MLC, 2006.

Какви са ползите от въвеждане на Системи за управление на Вашият бизнес?

  • Поддържане на постоянно качество на продукта/ услугата и на съответствие с нормативните изисквания
  • Непрекъснато прилагане на добрите практики
  • Осигуряване на удовлетворение и добавяне на стойност за клиента
  • Намалени разходи 
  • Международно признание за модела на управление на дейността
  • Минимизиране на риска от екологични инциденти. Това създава условия за по-голямо доверие в инвеститорите, стабилно присъствие на международните пазари и по-ниски застрахователни премии

 


Можете да се свържете с нас за повече информация на следните телефони и имейл:

052/ 829 811 - Централен офис гр. Варна

02/ 434 90 24 - офис София

e-mail: office@ateconsult-bg.com